Саопштење за штампу Савеза ратних ветерана Србије

Будући да ни након више од два месеца од завршетка јавних расправа одржаних поводом "Нацрта закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица" надлежно Министарство није изашло у јавност са коначним текстом наведеног Нацрта, "Савез ратних ветерана Србије" обавештава јавност да ће наставити активности око доношења адекватног и свеобухватног законског решења о правима ратних ветерана и чланова њихових породица. У вези са наведеним, наставићемо да инсистирамо на кључним елементима које треба да садржи предметни закон и то следеће:

             -  да се обухвате сви учесници оружаних сукоба на просторима СФРЈ, СРЈ, припадници наших Оружаних снага, без разлике на држављанство и место пребивалишта, без дискриминације по том основу,
             -  да се обухвати повезан временски период оружаних сукоба од 1990-1999. године,
            -  да се избегне дискриминаторска и понижавајућа категоризација бораца по групама,
            -  да нема временског застаревања за остваривање права по основу оштећења организма насталих услед болести које су последица учешћа у ратним дешавањима, а посебно ПТСП-а,
            - да предвиђена права буду јасна, недвосмислена и суштинска, а не декларативна, каква су тренутно предложена,
            -  да се уведе категорија два квалификована сведока за доказивање статуса ратног ветерана из разлога непостојања документације код великог броја учесника оружаних сукоба,
            -  да се задрже стечена права корисницима по досадашњим законским прописима,
            -  да се избегне озакоњавање репрезентативности удружења, које би довело до хиперпродукције борачких удружења, још већој разједињености борачке популације и омогућило евентуалну политизацију повлаштених ( репрезентативних) удружења.

Ово су кључне тачке на којима ћемо инсистирати у даљим разговорима са надлежним Министарством, као и са сродним удружењима око израде заједничке платформе која ће бити основ наших настојања за праведно решавање ветеранске (борачке) проблематике у Србији.

Уједно позивамо сва борачка, избегличка и друга удружења, која желе да се укључе, да заједнички покушамо адекватно решити законска права ратних ветерана и чланова њихових породица и да нам се придруже у нашим настојањима и тако помогнемо не само ратним ветеранима, већ и нашој држави.

У случају да коначан текст Нацрта закона о борцима не буде садржавао напред наведене елементе, Савез ће наставити борбу свим законкси дозвољеним средствима за правично законско решавање права ветеранске популације у Републици Србије и неће одустајати до потпуног усвајања наших захтева.
  

У Београду,                                                                         Председник,
27.02.2015.                                         Зоран Д. Вранешевић, пензионисани пуковник

Коментари