УЈедиЊени у рАзлиЧитОСтИ


Извори:WilliamBanzai7/Colonel Flick UNITED IN DIVERSITY  и UNiTeD IN DiVeRSiTY | Zero Hedge
За Ћирилизовано: Александар Јовановић

Коментари