Изашао "Коначни лексикон Израела"! (видео)


Купите га пре него што га забране!!!Order online in the USA: 
http://www.malloybooks.com/Fanfarelimited.html
http://www.amazon.com

Order online UK & Europe:

http://www.fanfare.website/
http://www.amazon.co.uk


Оглас са интернет странице Гилада Ацмона: A to Zion - The Definitive Israeli Lexicon IS OUT!!! — Gilad Atzmon
Приредио: Александар Јовановић

Коментари