уторак, 13. јануар 2015.

Карикатуре "Шарли ебдо" забрањене у руским масовним медијима

Федерална агенција за надзор информационих технологија и комуникација предузела је превентивне мере за руске федералне и обласне масовне медије.

Мере су у директној вези са трагедијом која се десила у Француској. Агенција подсећа да, према закону, било какво изругивање светиња може бити тумачено као изазивање верског раздора, што је директно кршење федералних Закона о масовним медијима и Закона о борби против активности екстремиста.

Кинеске специјалне јединице (4)


Први део:Ћирилизовано: Кинеске специјалне јединице
Други део: Ћирилизовано: Кинеске специјалне јединице (2)
Трећи део: Ћирилизовано: Кинеске специјалне јединице (3)

Већину војних операција информативне подршке вроватно воде припадници политичког система НОА на челу са Општом политичком управом и у облику "три рата" и спољних пропагандних активности. Психолошко ратовање, посебно, спроводе мале јединице из система Политичке управе НОА, а не јединица ССО. ССО јединице могу помагати у неким већим операцијама информативне подршке, али их неће предводити.

Русија ће ове године ујединити своје Ратно ваздухопловство и Космичке снаге

© Sputnik/ Anton Denisov

МОСКВА, 13. јануар (Спутњик) - Русија ће у 2015. години створити Ваздушно-космичке снаге уједињавајући своје Ратно ваздухопловство и Космичке снаге, саопштио је у уторак начелник генералштаба Оружаних снага Руске Федерације, Валериј Герасимов.

„ПОЛИТИКА” САЗНАЈЕ: Вербић за стандардизацију ћириличног писма

Срђан Вербић (Фото Танјуг)
На­кон пи­сма Удру­же­ња вој­во­ђан­ских учи­те­ља ко­је је про­шле не­де­ље об­ја­вље­но у на­шем ли­сту, Ми­ни­стар­ство про­све­те, на­у­ке и тех­но­ло­шког раз­во­ја упу­ти­ло је ју­че ини­ци­ја­ти­ву Срп­ској ака­де­ми­ји на­у­ка и умет­но­сти и Од­бо­ру за стан­дар­ди­за­ци­ју срп­ског је­зи­ка да у окви­ру сво­јих над­ле­жно­сти по­кре­ну пи­та­ње стан­дар­ди­за­ци­је ћи­ри­лич­ног пи­сма.

На­и­ме, учи­те­љи су под­не­ли зах­тев ми­ни­стар­ству и Ма­ти­ци срп­ској за ко­нач­ну стан­дар­ди­за­ци­ју бу­квар­ског пи­сма срп­ског је­зи­ка, об­ја­шња­ва­ју­ћи да је основ­ни про­блем у то­ме што се у про­те­кле две де­це­ни­је, сло­ва ко­ја де­ца тре­ба да на­у­че – у бу­ква­ру пи­шу раз­ли­чи­тим гра­фе­ма­ма. То зна­чи да у прак­си де­ца уче да пи­шу на раз­ли­чи­те на­чи­не, за­ви­сно од ми­шље­ња учи­те­ља и ро­ди­те­ља, од­но­сно од то­га да ли се при­др­жа­ва­ју пра­во­пи­са и иза­бра­ног бу­ква­ра.

Дилетантизам "Гласа Русије"

Ћирилизовано:Нормалан Србин ужива када на Гласу Америке види да на ватиканоидном писму и најцрњој хрваштини покушава да се допре до српског читаоца. Не бива.

Глас Русије, с друге стране, објављује на ћирилици, али је већ постало мучно на руском сајту гледати колико је Гугл преводилац усавршио српски језик, или, у бољем случају, мали из суседне даче или пријатељица. Има ли у Русији србиста и има ли у Србији русиста? Или је грех дати им посао кад да "преводи" и за то хонорар/плату прима може неко ближи пропагандистичком бирократи којег не занима ефекат ни свог, камоли туђег рада?

Што се тиче Ћирилизовано и потписника ових редова, наставићемо да користимо Глас Русије, али текст испод је препунио чашу, зато га објављујемо и отуд ове речи, које свакако нису израз недостатка љубави и непоштовања према Русији, или израз разочарења. Једноставно, Глас Русије превише подсећа на неке овдашње гласове и дела, незналачка и, тиме, штетна. Колико треба да се то исправи? Да ли је скупље од једног викенда у Лондону? Или Паризу? Ленгера Мистрала?

Москва званично затражила објашњење од Париза за не испоруку "Мистрала"

 

© Photo: RIA Novosti/Grigoriy Sisoev

Русија се званично обратила Министарству одбране Француске тражећи објашњење разлога за не испоруку носача хеликоптера типа "Мистрал", саопштавају РИА Новости, позивајући се на извор у Федералној служби за војно-техничку сарадњу РФ (ФСВТС).


Не сме се допустити да добра криза пропадне

"Never Let a Good Crisis Go To Waste"

"Не сме се допустити да добра криза пропадне"

/Рам Израел Емануел, амерички демократски политичар познат по томе што је од 2009. до 2010. био начелник штаба Беле куће у администрацији америчког председника Барака Обаме./

"Данас" у борби за српско-хрватски језик

Зоран Пановић
Ћирилизовано: Или, можда, западнобалкански, не би нас изненадило.

Зашто вам преносимо овај чланак Марјане Стевановић, боркиње против језичког национализма, узданице Зорана Пановића, главног и одговорног уредника Данаса, гласила тзв. друге Србије?

Из (неке врсте) поштовања. Немојте се чудити, колико колико знате родољубивих и "родољубивих" српских медија који имају сличну, и сталну, рубрику, која се бави питањима језика и писма? А они други, као Данас, знају где треба ударити.
... и ученици


Samo naš jezik


Hrvatska lingvistkinja Snježana Kordić dala je kritički prikaz knjige Josipa Silića Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika prateći kako autor smišlja neodržive teorije, zasnovane na neznanju i na želji da zadovolji nacionalističku ideologiju u domaćoj sredini. 


Опрема за информативни рат: POedit за преводиоце

Библиотека gettext је највише заступљен начин локализације када се ради о Линукс дистрибуцијама и пратећим програмима. На превођењу ".po" датотека могу помоћи и класични текстуални едитори, али препорука је да се користе специјализовани програми зато што поседују додатне функције. Као такве се истичу: евидентирање непреведених или неисправних линија, претрага у изворном или преведеном тексту, коришћење преводилачке меморије, разне контроле итд.POedit је оптималан комад софтвера који ће својим корисницима омогућити удобан рад са преводилачким датотекама. Аутор програма је Вацлав Славик, а POedit је доступан у ризницама најпознатијих Линукс дистрибуција, као и за оперативне системе Windows и Mac OS X.