понедељак, 09. новембар 2015.

Уместо извињења...

.
Извор: freedom By saadet demir yalcin | Media & Culture Cartoon | TOONPOOL

... јер ипак постоји дуг према 200-300 људи који овде дођу да прочитају - што су до сада могли и на другом месту (после дестак сати), али од сада неће моћи.