Са којим се изазовима суочава српски језик

Једна од ретких уставова културе која је својим постојањем повезала три века, Српска књижевна задруга, бави се очувањем језика и писма. На том послу сарађује и са Филолошком гимназијом где је и одржан округли сто а потом и објављен зборник под називом " Српски језик данас и Вукова језичка парадигма".

Припремила Наталија Синановић:


Драган Лакићевић, уредник СКЗ-а рекао је да сви српски песници по природи свога дара чувају српски језик.

"У њиховом дару проговара српски језик. И што је песник већи његово очување српског језика је веће. Српска књижевна задруга управо бира такве песнике и такве ауторе који у својим издањима, а поготову у таквом колу представља као продужетак вуковске језичке традиције и наставак најбољих традиција српске књижевности", каже Лакићевић.

Питање савременог српског језика осветљено је са различитих становишта - историјског, социолингвистичког, методичког, стилистичког. Јер све оно што се догађа у друштву, директно и јасно се рефлектује у самом језику, опомињу филолози.

"Ми данас нисмо сасвим сигурни где су границе простирања српског језика, нити знамо које све говоре можемо наткрилити једном речју - српски језик", каже Душко Бабић, директор Филолошке гимназије у Београду.

Да би сачували језик, и превазишли постојећу кризу, лингвисти предлажу следеће.

"Мислим да би требало осмислити једну систематску акцију на националном нивоу и да би свакако морала да крене од школе, још од основне школе и која би морала да обухвати свакако и породицу, али и медије, и књиге, уџбенике, дакле, целокупну културну ставрност нашег народа", каже Бабић.

А како Српска књижевна задруга ове године обележава 125 година постојања, организоваће већи број округлих столова посвећених језику и савременој српској књижевности. У припреми је зборник посвећен роману Радована Белог Марковића.


Извор:  РТС :: Са којим се изазовима суочава српски језик

Коментари