понедељак, 28. март 2016.

Основе проучавања Кашуба и кашупске културе (кратак преглед)

К.Ц. Мронговијус
Кашупски језик је скренуо на себе пажњу филолога, постао је предмет научних проучавања већ пре скоро 200 година. Први је томе дао импулс – пробудио кашуболошка интересовања – Кшиштоф Целестин Мронговијус (Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, 1764-1855), пореклом Мазур, лектор пољског језика у Академској гимназији у Гдањску. У свом „Пољско-немачком речнику”, који је издат 1823. године, Мронговијус је писао у предговору: „За историчаре би било веома корисно, када би неки пољски лингвиста хтео да обиђе сва кашупска села, сакупи старе речи и изда кашупски дијалекатски речник”. Сам је дао на крају свог речника читав низ карактеристичних кашупских речи. Речи Мронговијуса су наишле на велики одазив руских научника (између осталог због тога што је он помињао извесне сличности између кашупског и руског језика). Захваљујући подршци Руса, грофа Николе Румјанцова, гдањски научник је организовао научну експедицију у околини града Слупска (Słupsk), до које је дошло већ по срмти Румјанцова. Интересовање Руса је скренуло пажњу Немаца на кашупски језик. Са Мронговијусом долази у контакт Јохан Аугуст Сак, председник Друштва за поморјанску историју и старожитности у Шчећину (Szczecin). Али, опет у први план долазе Руси. Године 1839. петерсбуршка Академија наука шаље у Кашупску Земљу лингвисту Пјотра Ивановича Прајса. Као резултат његових истраживања долази до првог покушаја дефинисања кашупског језика - „Извештај о кашупском језику” [који је највероватније био написан на основу Мронговијусових истраживања. - ДВП].