четвртак, 23. јун 2016.

Пол Робинсон: О прогнози Канадске безбедносно-обавештајне службе у каквом ће стању бити Русија 2018."Пропаде Русија" је заједнички рефрен многих чланака и извештаја "трустова мозгова". Стога је освежавајуће прочитати штогод ако не баш оптимистично у погледу непосредне будућности Русије, оно бар разборитије и опрезније у предвиђањима. Нови извештај Канадске безбедносно-обавештајне службе (Canadian Security Intelligence Service - CSIS) под насловом "Безбедноснa прогноза за 2018. годину: опасности и претње" (2018 Security Outlook: Risks and Threats) је начињен с циљем да се "испитају покретачи безбедносних опасности и могућих претњи до 2018. године, а везано за одређене светске регионе и теме". У уводном делу се напомиње да је "пет водећих светских мислилаца" ангажовано да напишу поглавља о Кини, Блиском истоку, Русији, оружју за масовно уништење и "снази државе и информатичкој снази". Си-Ес-Ај-Ес не каже ко су ти "водећи светски мислиоци", али је онај одговоран за поглавље о Русији, ко год био, испоручио 15 страница трезвене анализе, написане без обавезних хипербола на тему и рачун Русије.

Његово поглавље почиње опаском да је "песимизам карактеристика многих западних анализа о будућности Русије" и констатацијом "чини се да постоји консензус да је та будућност алармантна". Али затим ипак следи много мање мрачна слика, јер се на крају уводног сегмента каже да "дугорочна политика руске владе у погледу јачања породице и развоја саобраћаја показује извесне знаке успешности", док су "озбиљни здравствени проблеми...знатно опали", а "имиграција...ће највероватније помоћи да се одржи руски природни прираштај".