субота, 17. децембар 2016.

Ем-Икс 16 Линукс и умеће прављења видеа

Извор: MX Linux | MX Community

Задњи пут кад сам погледао статистику, у јулу, Линукс дистрибуције су чиниле 2,3% десктоп оперативних система -  у свету, у Србији само 1,66%.

Проценат јесте мали, али опет су то милиони "пингвиниста". Плус, рекао бих да је проценат корисника оперативног система чија је филозофија слобода сразмеран проценту човечанства који зна да је слобода захтевна и не баш удобна, док је већини лакше да се подвргне (власти, масмедијима, "Мајкрософту"...) и да не мисли. Дакле, мали проценат корисника Линукса је сасвим природна ствар.

Родно осетљив језик у јавној употреби (2)

Ћирилично иницијално писмо ГАРДОШ

Како бисмо могли разговарати о родној равноправности у језику, прво што морамо јесте да погледамо како се употребљавају титуле, називи занимања и властита имена чији су носиоци жене. Наиме, ти облици представљају манифестацију родно осетљивог језика, па је важно осврнути се на то како се медији у својим вестима, извештајима и репортажама односе према њима. Једино на тај начин можемо изнети одређене закључке о томе колико је категорија рода видљива у медијима. Родно осетљив језик јесте језик у којем је категорија рода јасно видљива и који у себи не садржи експлицитне ни имплицитне увредљиве или дискриминишуће изразе. С друге стране, родно неутралним средствима обухваћен је и мушки и женски род.

Родно осетљив језик у јавној употреби

Ћирилично иницијално писмо ГАРДОШ (Дарко Новаковић)

Тема која не престаје да заокупља српску јавност јесте употреба родно осетљивог језика у јавном говору. Родно осетљив језик представља једну од манифестација политички коректног говора, али је и важан аспект родне равноправности. У оквиру феминистичке школе, из које израста идеја родно осетљивог језика, долази до дистинкције између термина род и пол. Род се дефинише као стање, односно социолошка категорија, док је пол биолошка карактеристика. Политичка коректност представља систем мера којима се забрањује или обесхрабрује коришћење речи и израза са негативним или увредљивим конотацијама чиме се чува достојанство група које су жртве некоректних стереотипа. Родно осетљив језик, као аспект родне равноправности, постао је данас незаобилазна ставка многих законодавних текстова, приручника, препорука.

Језикофил: Нови англицизми у српском језику, гарбиџ тајм и бинџовање

Извор:Clipart Panda

Редовно смо сведоци тектонских мена у лексици српског језика, понајвише услед позајмљивања различитих термина из енглеског језика који покривају широку сферу људског деловања, најчешће из спорта и забаве, али и науке, технологије, медицине и сл. Тако у последње време све чешће у језику спортских новинара, али понајвише и у језику различитих коментатора на спортске вести и информације на онлајн порталима, можемо да сазнамо за израз гарбиџ тајм (garbage time).