уторак, 19. септембар 2017.

„Ибиˮ као авангарда кибернетике

Како се дефинише истинитост? Које је Жаријево револуционарно откриће? Да ли се може очекивати премештање поенте „виталних интереса” са науке на уметност?


Ако би се (хипотетички) једном дошло до научно потврђене теорије о вирусном пореклу рака, та хипотеза би постала чињеница (што данас још није, премда постоји, јер је оспорена). Тако би била употребљива, чиме би добила најважнију подршку, без обзира на могућност да (и непосредно потом) буде оспорена, те превазиђена неком посве новом одлуком, у виду неке нове, још употребљивије теорије.

Норберт Винер, теоретичар кибернетике. Фотографија преузета из
Норберт Винер