уторак, 26. септембар 2017.

Пљунути отац

Види га, пљунути отац.
Често чујемо да за некога кажу да је пљунути отац или мајка, што не би требало да значи да је неко пљунуо на оца или мајку, већ да дете невероватно подсећа на своје родитеље, односно дете је то које је пљунуто.

С обзиром на то да је овај израз карактеристичан за више језика, постоји и неколико теорија о његовом настанку. На пример, верује се да енглески израз истог значења ‘spitting image’ (енг. to spit – пљунути) заправо потиче од фразе ‘splitting image’ (енг. to split – раздвојити – као подељена слика, слика у огледалу), међутим, слични изрази постоје и у француском, нпр. C’est le portrait craché de son père (Он је пљунута слика свог оца) или у норвешком som snytt ut av nesen paa (као издуван из носа).