уторак, 15. мај 2018.

Да ли смем у падеж ако нисам удата?

У јеку све чешћег инсистирања на родној равноправности у граматичким и творбеним језичким категоријама, и сами новинари, који су редовни потпаљивачи дебата треба ли жена психолог да се зове психолошкиња, превиђају нека правила о томе како се деклинирају презимена жена, тиме наносећи више штете својим текстовима и родној равноправности него дилема да ли се од војника твори војникиња.

Оно што новинари превиђају јесте да иако су презимена женских особа по правилу непромењива, за разлику од презимена мушких лица, падежни односи се у том случају могу исказати увођењем личног имена испред презимена. Дакле, од Зоране Михајловић, од Ане Брнабић и сл.