недеља, 01. јул 2018.

Центар за стратешка изучавања "Бегин-Садат": Библија, секуларизам и антисемитизам

Begin-Sadat Center for Strategic Studies

РЕЗИМЕ: Антисемитизам је најподмуклије мрзилаштво свих времена. Нетрпељивост према Јеврејима је "цветала" у толико различитих околности да је тешко наћи заједнички именитељ свих облика антисемитизма. Али било је и временских раздобља када су нејевреји показивали и склоност и солидарност према Јеврејима. Савремена Америка је можда најилустративнији такав пример.