Пољска, средство англоционистичке окупације Европе и новог похода на Русију

© REUTERS/ Kacper Pempel

У прилог у наслову изречене тврдње довољно је само цитирати вести и позвати се на елементарне историјске чињенице...

1. Defence One, 01.04.2016: Eyeing Russia, Poland Wants More NATO Troops / Мотрећи на Русију, Пољска хоће још НАТО војске

"Унервожен због Русије, председник Пољске" тражи да НАТО стационира још више војске на територији његове државе..."

Мада Европа има потребу да се брани једино од банкстера и Англоциониста којима су најмоћнија оружја САД и НАТО. Тражећи "још НАТО-а", Пољска ради за окупатора и Европске уније и највећег дела Европе.

2. Политика, 03.04.2016: Американци шаљу тенкове на исток Европе

"... Аме­рич­ка од­лу­ка пре­то­че­на у број­ке зна­чи да ће на ис­ток Евро­пе би­ти пре­ба­че­но 4.200 вој­ни­ка, 250, тен­ко­ва, ха­у­би­це и 1.700 во­зи­ла раз­ли­чи­те на­ме­не. Пен­та­гон ни­је пре­ци­зи­рао где ће тач­но би­ти ста­ци­о­ни­ра­на ова аме­рич­ка оклоп­на бри­га­да. Ме­ди­ји на­во­де да ће тру­пе и тен­ко­ви би­ти нај­ве­ро­ват­ни­је рас­по­ре­ђе­ни у бал­тич­ким др­жа­ва­ма и Пољ­ској, а да би не­ки ма­њи део мо­гао да стиг­не и у Ру­му­ни­ју и Бу­гар­ску..."

Окупатора, наравно, не треба двапут молити.

3. И још је захвалан, уме похвалом да награди:

Tne National Interest, 03.04.2016: How Poland Saved the World from Russia / Како је Пољска спасла свет од Русије

Кога не мрзи а зна енглески нек прочита. Укратко: уз потпуно превиђање чињенице да је Октобарска револуција био англоционистички и дубоко антируски (крајње успешан) подухват, "комунистичкој Русији" се подмеће амбиција освајања Европе у чему ју је оружјем спречила Пољска.

Нису Бушчад бадава Пољску називала најпоузданијом савезницом из "коалиције вољних".

Ватикан, феудално супарништво, ционисти и банкстери од племените словенске нације направише канцер на телу словенске расе, али и германоидне Европе.Приредио: Александар Јовановић / Ћирилизовано

Коментари