Кашуби: Јузеф Бруски (Józef Bruski, 1908-1974)

Извор за илустрацију: Pro memoria. Józef Bruski (1908-1974)
Човек препун хумора, јединствени приповедач, коме тешко ко, до данашњег дана, може бити раван. Његове гатке, веселе и са изненађујућом поентом, нису биле нити просте, нити вулгарне. Увек ведре, као и „дохтур з Липњице” (каш. dochtór z Lipnicë).

Родио се 11. фебруара 1908. у Пшитарњи (Przytarnia), у Хојњичком срезу (Chojnice). Гимназију је завршио у Хелмну (Chełmno), а медицинске студије, започете у Познању (Poznań), морао је да прекине због рата. Мобилисан је у Вермахт и послат у Француску, где је дезертирао прикључујући се француском покрету отпора (Resistance). Тамо се, поткрај рата, срео са вођом тајне Пољске војске у Француској, генералом Антоњијем Здројевским (Antoni Zdrojewski), који је такође био кашупског порекла. Из Француске се пребацује у Болоњу, где завршава медицинске студије. После повратка у домовину (1947) је радио у болницама у Славну (Sławno) и Хојњицама, а од 1959. је директор здравственог центра у Липњици (Lipnica), у хојњичком срезу.

У међуратним годинама се сретао са Мајковским (Aleksander Majkowski, такође лекар и значајан кашупски писац и делатник - прим. Д. В. Пажђерски) и Јаном Карновским (Jan Karnowski, други значајни писац и кашупски делатник из тог периода. - прим. ДВП), коме је помагао у сакупљању материјала за време заједничких путовања по Кашупској Земљи. Из тих контаката су се родила његова интересовања за кашупски фолклор, као и народну медицину, домаће лекове и сујеверја. Посебно га је интересовала неписана књижевност, гатке, бајке, легенде, вицеви, које је касније прерађивао и укључивао у свој репертоар и спорадично их препричавао, као конферансијер. Мали број његових текстова је објављен, а прва његова дела су се појавила у „Кашупској Земљи” („Kaszëbë”), 1960. године, а затим у „Померанији”. Један број гатки је сакупио Стањислав Пестка (Stanisław Pestka) и издао у збирци Гатке Јузефа Бруског (Gadki Józefa Bruskiego, 1979). Аутор је такође списка погрдних надимака из хојњичких села, збирке народних сујеверја из области медицине и материјала везаног за ловство.

Умро је 14. децембра 1974. године.


Чланак Тадеуша Болдуана, Руже Островске и Изабеле Тројановске о Јузефу Бруском превео, адаптирао и допунио Душан-Владислав Пажђерски

Ћирилизовано: Кашуби (19 чланака) Коментари