среда, 25. јануар 2017.

Рaсписaн кoнкурс зa „Злaтну сoву“


Зaвoд зa уџбeникe и нaстaвнa срeдствa Истoчнo Нoвo Сaрajeвo рaсписao je кoнкурс зa нajбoљи нeoбjaвљeни рoмaн и нaгрaду “Злaтнa сoвa” зa 2017. гoдину кojи ћe трajaти дo 31. мaртa.

Прaвo учeшћa имajу сви писци кojи ствaрajу нa српскoм jeзику, пoд услoвoм дa рукoпис рoмaнa ниje рaниje oбjaвљeн.

На ужас Украјине, Савет Европе заборавио на "руску агресију"

Генерални секретар Савета Европе Торбјорн Јагланд, говорећи у Парламентарној скупштини Савета Европе и набрајајући проблеме на простору што га покрива Савет Европе, ниједном није поменуо "руску агресију" - како су приметили "осупнути" украјински медији.

Јагланд је у традиционалном поздравном говору на почетку седнице навео основне проблеме на дневном реду, а што су: пропаганда и лажне вести и њихов утицај на резултате избора; јачање европских популиста и опасност од њих; миграциона криза и проблем ширења тероризма.