субота, 19. мај 2018.

Борисав Живановић: Увод у оперативне системе на примеру Линукса

Important Considerations to keep in mind when choosing an Operating System – Namerific Blog

Увод


Оперативни систем је скуп системских и апликативних програма (о томе више у поглављу 4. Програми) чији задатак је управљање харверским и софтверским ресурсима. Хардверски ресурси су хардвер којим рачунар располаже (процесор, графичка карта, радна меморија, ДВД читач, штампач...). Софтверски ресурси су датотеке (то могу бити слике, песме, програми...). Према броју корисника оперативни систем може бити једнокорисничи и вишекориснички. Према броју процеса који се изврашавају оперативни систем може бити једнопроцесни и, погодили сте, вишепроцесни. Линукс дистрибуције су вишекориснички вишепроцесни оперативни системи по датој подели.