Прилог истраживању јеврејског доприноса у стварању "европске нације" (ВИДЕО)

Извор: This is genius!!! — Gilad Atzmon

Олга Четверикова у чланку "Миграциона криза у Европи и њени наручиоци (Први део)", после образложења ко је Р.Н.Куденховe-Kaлерги, каже:

"Међутим, то је само горњи слој паневропског пројекта. Своје схватање крајњих резултата перестројке Европе Куденхове-Калерги је изложио у књизи „Практични идеализам (1925)“[3], издатој у малом броју примерака, у којој је описао будућност Европе тако што је показао како ће изгледати  „европска нација“.

Суштинска идеја Куденхове-Калергија је била образложење духовног вођства јудаизма у европској цивилизацији и потреба да се Јевреји претворе у „руководећу духовну расу Европе“. Међу свим Европљанима које Куденхове-Калерги назива „људи по количини“ он издваја две расе „људи по квалитету“ – племство по роду и Јевреје, који је  требало, како он сматра, да заједно чине ћелију будуће европске аристократије. А „једро ћелије“ за њега су били Јевреји како због свог „специјалног етичког односа према свету“, тако и због њихове надмоћне памети – они чине такозвано племство мозга или духовну аристократију која заузима лидерске позиције у борби за управљање човечанством (типични представници „духовне аристократије“ по Куденхове-Калергију су били Ласал, Троцки, Ајнштајн, Бергсон и др.)."

А то духовно вођство Јевреја, тежњу ка вођству, потврђују видео и речи нашег САВРЕМЕНИКА, Барбаре Лернер Спектор (Barbara Lerner Spectre), оснивача и директора "Паидеје", Европског института за јеврејске студије из Шведске.
Значи, треба пратити рад "Паидеје". Али свако ко се бави темом расистичког јудаизма и резултате објављује треба да буде свестан могућих последица - и по себе. Обратите пажњу на закључне речи у промотивном видеу за Canary Mission: Radicals Exposed – Israel Video Network. Зато капа доле пред сваким ко под својим именом и презименом објављује до чега је дошао квалификованим истраживањем, а гађење за скривање иза псеудонима и изразе примитивног антисемитизма и интелектуалну беду и јад што мисли да је у мржњи и једној нацији нашла одговор за сва зла и невоље.


Александар Јовановић / Ћирилизовано


Коментари