Огромне разлике у најнижој цени рада у Европи

У Европској унији је више него десетострука разлика између најниже и највише бруто минималне зараде - стоји у извештају Еуростата, објављеног пре неколико дана. Где да се запослите, ако желите високу минималну зараду? Ево!

Близу 2000 евра, тачније 1923 евра - односно 582,000 форинти (око 231,000 динара - прим.прев.) - износи минимална плата у Луксембургу, како стоји у статистичком извештају Еуростата.

Јуче објављеним извештаем обухваћене су само оне земље у којима је законски регулисан минимални доходак, тако да у њему нема података за Аустрију, Кипар, Данску, Финску, Италију и Шведску.

У приказаним подацима наводи се да је минимална зарада у седам земаља ЕУ већа од 1000 евра (Луксембург, Белгија, Холандија, Немачка, Ирска, Француска и Велика Британија), а у десет земаља месечна плата је нижа од 500 евра (Пољска, Хрватска,Естонија, Словачка, Летонија,Мађарска, Чешка, Литванија, Румунија и Бугарска).

Еуростатов графички приказ

Еуростат је поредио односе минималне плате и куповне моћи (ПКМ) по земљама, метод који се често користи за упоређивање њиховог животног стандарда.

Узимајући у обзир разлике у нивоу цена, разлике су наизглед мање, међутим, изражено у паритету куповне моћи (ПКМ), за луксембуршку минималну зараду и даље се може купити четири пута више робе него за исту у Буграској.

Међу земљама које спадају у кандидате за улазак у ЕУ, у које пре свега убрајамо Турску, минимална зарада је повољнија и износи  424 евра, за разлику од “европских” земаља, Румуније и Бугарске, где су плате око 218, односно 184 евра. Треба нагласити и то да је најнижа зарада забележена у Албанији и износи 157 евра.


Извор: Óriási eltérések az európai minimálbérekben MNO Hu За Ћирилизовано и СРБИН.ИНФО превела: Габријела Ђошић, дипл.ецц

Коментари