Nikola Tesla: hrvatski izumitelj

Извор: Nikola Tesla - Wikipedija

Музеј жртава геноцида из Београда у овој публикацији објављује податке о жртвама рата 1941–1945. године. Подаци су добијени на основу пописа жртава рата који је спроведен новембра 1964. године, као и делимично извршене ревизије пописа коју је спровео Савезни завод за статистику у периоду 1995–1999. године, као и Музеј жртава геноцида у периоду 2002–2008. године.

Попис је припремила Савезна комисија за попис жртава рата 1941–1945. (коју је 17. јуна 1964. године формирало Савезно извршно веће СФРЈ) у циљу стварања документације за покретање одштетног захтева према Немачкој, а спровео га је Савезни завод за статистику. Већ 1966. године, у публикацији под насловом “Жртве рата 1941–1945. (Резултати пописа)”, са извештајем Савезне комисије као посебним делом овог издања, Савезни завод за статистику објавио је податке тог пописа који је обухватио 597.323 страдале особе. Међутим, Савезна комисија је оценила да је попис непотпун, да је њиме обухваћено само 56–59% од процењеног броја страдалих (1.016.000 до 1.066.000), уз напомену да њиме није обухваћено најмање 50.000 страдалих „квислинга“ (који нису ни били предвиђени за пописивање) и да нема потребан ниво квалитета, тако да је стављена забрана на коришћење пописа. Целокупни материјал предат је Архиву Југославије, где се и сада чува. О разлозима ове одлуке подробно говори Извештај Савезне комисије о извршеном попису, који је у целини наведен у поменутој публикацији.Dvor:

1. Tesla (Aleksa) Ana, rođena 1889. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Dvor (5007s00652)

2. Tesla (Nn) Janja, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942.kod kuće, Dvor (5007s00653)Gage, Dvor:

3. Tesla (Aleksa) Janja, rođena 1881. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Gage (2527041035)

4. Tesla (Marko) Ana, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Gage (2527041036)

5. Tesla (Marko) Božo, rođen 1911. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2527041034)

6. Tesla (Marko) Božo, rođen 1920. Srbin, ubijen 1943. nepoznato, Kalinovik (5007s00642)

7. Tesla (Nn) Janja, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Gage (5007s00372)Podgarić, Garešnica

8. Tesla (Rade) Lazo, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2126037007)Drenovac Radučki, Gospić

9. Tesla (Stevo) Milan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Raduč (2199026033)Gospić

10. Tesla (Jovan) Dane, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Lovinac (0574068082)Raduč, Gospić

11. Telsa (Petar) Ilija, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Gospić (2193001261)

12. Tesla (Jovan) Đuro, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Raduč (0574068081)

13. Tesla (Rade) Lazo, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2824046016)

14. Tesla (Savo) Mile, rođen 1863. Srbin, ubijen od četnika 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Gračac (2193001231)Donja Rašenica, Grubišino Polje

15. Tesla (Nn) Sava, rođena 1873. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2127002015)Gornja Rašenica, Grubišino Polje

16. Tesla (Ilija) Nikola, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2112008017)

17. Tesla (Nikola) Ilija, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2127005099)

18. Tesla (Nikola) Ilija, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2112008022)

19. Tesla (Nikola) Rade, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2127005104)

20. Tesla (Nikola) Ranka, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. u logoru Sisak (2127005102)

21. Tesla (Pane) Boja, rođena 1889. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2127005101)

22. Tesla (Savo) Boja, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2112008023)Mala Peratovica, Grubišino Polje

23. Tesla (Petar) Mile, rođen 1886. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Dapčevica (2129014017)

24. Tesla (Todor) Jelica, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Vel. dapčevica (2129014018)Gornja Trebinja, Karlovac

25. Tesla (Janko) Josip, rođen 1905. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Cazin (2212079006)

26. Tesla (Janko) Stevo, rođen 9999. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Krašić (2212079007)Ivanković Selo, Karlovac

27. Tesla (Mile) Janko, rođen 1885. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Ivanković selo (2213082018)

28. Tesla (Nn) Mila, rođena 1863. Srpkinja, zaklana 1942. kod kuće, Ivanković selo (2213082017)Karlovac

29. Tesla (Petar) Pavao, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2219127008)Klipino Brdo, Karlovac:

30. Tesla (Antonije) Mile, rođen 1870. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Klipino brdo (2213085014)

31. Tesla (Đuro) Miloš, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U  logoru, Jasenovac (2213085011)

32. Tesla (Đuro) Rade, rođen 1926. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Primislje (2213085017)

33. Tesla (Đuro) Vasilj, rođen 1911. Srbin, umro 1943. u NOBu, Lika (2213085008)

34. Tesla (Mile) Inđija, rođena 1872. Srpkinja, ubijena 1942. u zbegu, Petrova gora (2213085015)

35. Tesla (Mile) Miloš, rođen 1870. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Klipino brdo (2213085004)

36. Tesla (Mile) Rade, rođen 1896. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Karlovac (2213085013)

37. Tesla (Mile) Rade, rođen 1901. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Karlovac (2341137011)

38. Tesla (Miloš) Đuro, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u zbegu, Petrova gora (2213085012)

39. Tesla (Miloš) Nikola, rođen 1912. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (2213085006)

40. Tesla (Miloš) Nikola, rođen 1915. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nepoznato (0881073019)

41. Tesla (Nn) Marija, rođena 1877. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće Klipino brdo (2213085005)

42. Tesla (Nn) Marija, rođena 9999. Srpkinja, ubijena 1942. u zbegu, Petrova gora (2213085009)

43. Tesla (Pavle) Marija, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Klipino brdo (2215096001)

44. Tesla (Pavle) Milić, rođen 1897. Srbin, umro 1943. u NOBu, Klipino brdo (2213085007)

45. Tesla (Petar) Dušan, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Jasenovac (2213085018)

46. Tesla (Petar) Jelica, rođena 1904. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Klipino brdo (2213085010)

47. Tesla (Petar) Marija, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Klipino brdo (0881073018)

48. Tesla (Rade) Anica, rođena 1872. Srpkinja, ubijena 1942. u zbegu, Petrova gora (2213085019)

49. Tesla (Rade) Miloš, rođen 1918. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Vrelo utinja (2213085016)

50. Tesla (Žika) Miloš, rođen 1890. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Klipino brdo (0881073017)Sjeničak Lasinjski, Karlovac

51. Tesla (Milić) Stanko, rođen 1866. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Sjeničak (2214092042)Utinja, Karlovac

52. Tesla (Marko) Branko, rođen 1928. Srbin, umro od tifusa 1943. Kod kuće, Utinja (7032s00820)

Kostajnica

53. Tesla (Petar) Nikola, rođen 9999. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Kostajnica (2754001004)Šaš, Sisak

54. Tesla (Jovan) Stevo, rođen 1933. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. kod kuće, Šaš (2591077127)

55. Tesla (Nikola) Miloš, rođen 1899. Srbin, umro od ranjavanja od ustaša 1944. u NOBu, Bolnica glina (2591077128)

56. Tesla (Stevan) Janko, rođen 1906. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Cazin (2591077126)

57. Tesla (Stevo) Nikola, rođen 9999. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2591077073)Miljanićevo, Virovitica

58. Tesla (Milan) Gojko, rođen 1922. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Terezino Polje (2170062008)Vrdo Utinjsko, Vojnić

59. Tesla (Dušan) Anka, rođena 1919. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Vojnić (2264009061)

60. Tesla (Marko) Branko, rođen 1928. Srbin, umro 1943. u NOBu, Utinjsko brdo (2264009040)

61. Tesla (Mile) Milica, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Utinjsko brdo (2264009039)

62. Tesla (Miloš) Vaso, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Vojnić (2264009077)

63. Tesla (Petar) Miloš, rođen 1898. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Vojnić (2264009075)

64. Tesla (Rade) Anka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Vojnić (2264009064)

65. Tesla (Rade) Đuro, rođen 1926. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Vojnić (2264009062)

66.Tesla (Rade) Milica, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (7032s00459)

67. Tesla (Rade) Miloš, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Vojnić (2264009063)

68. Tesla (Stanko) Anka, rođena 1915. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Utinjsko brdo (2264009052)

69. Tesla (Stojan) Ilija, rođen 1871. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Vojnić (2264009059)

70. Tesla (Toma) Marko, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2264009038)

71. Tesla (Vasa) Mila, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Vojnić (2264009060)Vojnić

72. Tesla (Miloš) Janko, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Zelengora (0853059007)Seline, Zadar

73. Tesla (Nn) Manda, rođena 1918. Hrvatica, ubijena 1943. U direktnom teroru, Starigrad (2728034006)Bihać

74. Tesla (Janko) Mile, rođen 1878. Srbin, streljan 1943. u direktnom teroru, Klišević (0206048088)

75. Tesla (Mile) Đurađ, rođen 1898. Srbin, streljan 1941. u direktnom teroru, Zabare repač (0206048087)

76. Tesla (Rade) Sava, rođena 1899. Srpkinja, ubijena 1941. u NOBu Klišević (0206048073)Doljani, Bihać

77. Tesla (Nn) Boja, rođena 1876. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Doljani bihać (1329027088)

78. Tesla (Stevan) Vasilj, rođen 1876. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Doljani bihać (1329027087)Dubovsko, Bihać

79. Tesla (Ilija) Lazo, rođen 1932. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. nepoznato, Dubovsko (1065018010)

80. Tesla (Ilija) Stefan, rođen 1928. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Travnik (1065018011)Klisa, Bihać

81. Tesla (Mile) Ilija, rođen 1894. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U direktnom teroru, Dubovsko (1065018009)

82. Tesla (Nn) Mile, rođen 1846. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Kljiševik (1065018008)Bosanska Kostajnica

83. Tesla (Nikola) Vlado, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Hrvatska kostajnica (8006s00158)

84. Tesla (Stojan) Nikola, rođen 1878. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kostajnica (1242056164)

85. Tesla (Stojan) Nikola, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (8006s00157)Bjelajski Vaganac, Bosanski Petrovac

86. Tesla (Đuro) Sava, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Bjelajski vaganac (1357023012)

87. Tesla (Savo) Nikola, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bjelajski vag. (1357023011)Sarajevo – Centar

88. Tesla (Nikola) Kosta, rođen 1922. Srbin, ubijen 1941. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Kostajnica (1242056165)Inađol, Srbac

89. Tesla (Andrija) Milivoje, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Stara gradiška (1323012004)Kragujevac

90. Tesla (Nikola) Milan, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kostajnica (1242056166)Herceg Novi

91. Tesla (Nikola) Vladimir, rođen 1912. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kostajnica (1242056102)Извор: Nikola Tesla: hrvatski izumitelj | Макроекономија

Нема коментара:

Постави коментар

Пишите српски, ћирилицом!