ОВИХ дана ми из Стокхолма стиже књига "Сапутник и сабесједник", графички и ликовно лепо уређена, одштампана ћириличним писмом. У њу је Ацо Драгићевић, оснивач и уредник двојезичког шведско-српског часописа за културу "Дијаспора", који двомесечно излази од 1998, на нешто више од триста страница уврстио најзначајније прилоге, разврставши их у пет тематских целина. Текстови, поред осталог, уверљиво сведоче о готово дводеценијском настојању часописа да припомогне у очувању језика, традиције и културе у српском расејању и да најзначајније српске културне вредности приближи грађанима Шведске. Само они који су се бавили оваквим послом знају колико труда мора да улаже оснивач и уредник да истраје у својој племенитој и друштвено корисној намери.